مقایسه ضدعفونی کننده نانوسیل و پرسیدین

۲۸ شهریور

مقایسه ضدعفونی کننده نانوسیل و پرسیدین

ماده ضدعفونی کننده ی پرسیدین تولید شرکت دارویی بهبان شیمی و بر پایه پر استیک اسید است.
توضیحات این محصول را می توانید از اینجا ببینید.
محلول ضدعفونی کننده ی مولتی فانکشن نانوسیل، بر پایه ی ترکیب هیدروژن پراکساید و یون نقره است و کاتالوگ و مقالات مرتبط با آن را می توانید اینجا ببینید.