موفقیت شرکت دانش بنیان کیتوتک در تولید محصولات بندآورنده خون

۲۲ فروردین

موفقیت شرکت دانش بنیان کیتوتک در تولید محصولات بندآورنده خون

محصولات بند آورنده ی خونریزی شرکت کیتوتک از پلیمرهای زیستی طبیعی بر پایه سلولز تهیه گردیده اند و موجب تسریع توقف خونریزی های شریانی، وریدی و مویرگی در تروماها، اعمال جراحی، کاتترهای آنژیوگرافی، دندانپزشکی، خونریزیهای بینی و دهان و دندان،ختنه، برش های تروماتیک پوست و مشکلات دیالیزی و عروقی می گردند.

در نتیجه این محصولات باعث حفظ جان بیماران، کاهش هزینه­ ها، کاهش زمان بستری شدن بیمار در بیمارستان، تبدیل نوع درمان از بستری به سرپایی وکاهش انتقال عفونت از طریق خون خواهند شد.

این محصولات همچنین در زمینه ی بیماریهای خونریزی دهنده ی ارثی شامل هموفیلی، گلانزمن و فون ویل براند کاربرد روز افزونی یافته اند. محصولات بندآورنده ی خونریزی کیتوتک برای بیماران دیابتی نیز، ایمن و موثر میباشند.

مکانیسم عمل:

محصولات بندآورنده ی خونریزی کیتوتک پلاسمای خون را جذب کرده و باعث افزایش غلظت فاکتورهای انعقادی و تجمعات پلاکتی در محل ضایعه شده و سپس با ایجاد یک ماتریس برای چسبیدن پلاکت ها، تشکیل پلاک های پلاکتی را تسریع مینمایند.

بر اساس تست های زیست سازگاری انجام گرفته، محصولات بندآورنده ی خونریزی کیتوتک کاملا زیست سازگار بوده و فاقد هرگونه سمیت سلولی، التهاب، حساسیت پوستی، سمیت حاد یا مزمن و یا سایر پیچیدگی های مربوط به عدم زیست سازگاری میباشند.