نانوسیل چیست؟

۲۸ فروردین

نانوسیل چیست؟

نانوسیل یک ضد عفونی کننده و استریلیزان بسیار قوی و مولتی فانکشن یا همه کاره و اولین استریلیزان مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتحادیه‌ی اروپا؛ مرکب از پراکسید هیدروژن و مقادیر بسیار جزئی نقره می‌باشد.

نانوسیل با طیف ضد میکروبی کامل، سرعت اثر بالا، فقدان عوارض زیان‌بار برای انسان و وسایل و عدم گزارش هر گونه مقاومت میکروبی حتی در صورت استفاده های مداوم و متعدد، برای استفاده‌های روزمره ‌مطمئن و سالم است و پاسخگوی نیازهای مصرف کننده می‌باشد. نانوسیل بر خلاف بسیاری از مواد ضدعفونی کننده‌ی دیگر، رنگ و بو ندارد و فاقد اثرات سرطانزایی، جهش‌زایی ژنتیکی و یا خورندگی برای ابزارهای پزشکی است در ترکیب نانوسیل پراکسید هیدروژن بعنوان یک اکسید کننده بر روی تمامی میکروارگانیسم ها )ویروسها، باکتریها، قارچها ، تک یاخته ها و …) و همچنین بیوفیلم موثر بوده و در دزهای پیشنهادی باعث از بین رفتن آنها می گردد.

نقره نیز علاوه بر دارا بودن خصوصیات ضد عفونی کنندگی ، با پراکسید هیدروژن سینرژیسم بوده و ضمن افزایش قدرت اثر و پایداری آن، موجب غیرفعال شدن تقسیم و همچنین متابولیسم سلولی میکروارگانیسم می گردد.

نانوسیل دارای سرعت اثر قابل ملاحظه ای بوده و علاوه بر عدم ایجاد رنگ ، بو و مزه در آب هیچ گونه خطری برای محیط زیست ندارد.

نکته ی بسیار جالب دیگر اینکه با توجه به تجزیه ی هیدروژن پراکساید پس از ضدعفونی به آب و اکسیژن (H2O2= H2O+O2)؛ ذرات نقره بر روی سطح ضد عفونی شده باقی می ماند و این آثار با اینکه نامرئی و غیر سمی هستند، اما به طور فعال و موثر با رشد مجدد میکروارگانیسم ها مقابله می کنند.