پانسمان های ترمیم زخم کیتوتک

۲۸ دی

پانسمان های ترمیم زخم کیتوتک

پانسمان های ترمیم زخم به عنوان اولین گروه محصولات تولیدی شرکت بر پایه ی جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی و اصول کاربردی و عملی روش ترمیم زخم مرطوب و از مواد طبیعی دریایی (N-acetyl – D- Glucosamine) تهیه شده اند. این پانسمان ها زیست سازگار بوده و سبب فعال شدن فاکتورهای موثر در ترمیم زخم به ویژه ماکروفاژها می شوند و خاصیت جذب ترشحات زخم را نیز دارند.

ترمیم زخم یک فرایند فیزیولوژیکی، پیچیده و چند فاکتوری بوده و اجزای سلولی و بیوشیمیایی مانند فرایندهای آنزیمی نقش اصلی را در طول ترمیم و بهبود بافت زخم به عهده دارند. برخی از پلیمرهای طبیعی خواص ساختاری و فیزیکوشیمیایی بسیار خوبی دارند که آن ها را برای کاربردهای مختلف در مراقبت های پزشکی مناسب ساخته است. یکی از مهمترین و وسیع ترین زمینه های مراقبت های پزشکی، مدیریت زخم میباشد.

نام پانسمان های کیتوتک در کتاب مخصوص جراحان کشور ثبت شده است. (نام کتاب: جراحی 1 و 2- مجموعه سوالات جراحی برمبنای جراحی شوارلز99- فصل ترمیم زخم- صفحه 86)

مکانیسم عمل: 

این پانسمان ها سبب افزایش جمعیت ماکروفاژها و بیومولکول های ضروری سیستم ایمنی بدن شده و با حفظ رطوبت بهینه ی زخم، سرعت ترمیم زخم را تا 70 درصد افزایش می دهند.