سوالات متداول

پرسش و پاسخهای متداول


در فاز اول اکسیژن از پراکسید هیدروژن جدا شده و با عمل اکسیداسیون خود سبب تخریب ساختمان بیوفیلم میگردد.ضمناً نقره با خاصیت کاتالیزوری خود سبب تسریع عمل اکسیدکنندگی آب اکسیژنه می گردد. در فاز دوم نقره با اتصالات محکم به پروتئین های باکتری ها و غیر فعال کردن یا رسوب آنها اعمال می گردد.
- حالت کلی : مایع بی رنگ و بی بو
- نقطه جوش : 114 درجه سانتیگراد
- نقطه انجماد : منفی 51 درجه سانتیگراد
- ph در حالت خالص 1/2 ، در غلظت دو درصد خنثی
- خصوصیات کف کنندگی ندارد
- نسبت اختلاط با آب : با هر نسبتی مخلوط میشود

پراکسید هیدروژن موجود در نانوسیل به مدت 14-18 روز پایدار می ماند و از روز بیستم کاملاً تجزیه می گردد. ولی اثر باکتریوستاتیکی نانوسیل تا روز 28 (به علت عمل باکتریوستاتیکی نقره) باقی می ماند.

محلول ضدعفونی کننده نانوسیل با غلظت های توصیه شده فاقد اثرات خورندگی بر انواع مختلف پلاستیک ، استیل ضدزنگ و آلومینیوم می باشد. همچنین با غوطه ور نمودن فلزات مختلف به مدت سه روز در نانوسیل 100% هیچ گونه اثرخورندگی در فلز استیل ضد زنگ مشاهده نشد و بر فلز آلومینیوم دارای خورندگی ناچیز می باشد.

نانوسیل در دمای کمتر از 50 درجه سانتی گراد خاصیت سفیدکنندگی ندارد ولی در صورت نیاز به استفاده از آن در شرایط بالای 50 درجه سانتی گراد توصیه می شود ابتدا در قسمت کوچکی ، آن را آزمایش نموده چنانچه اثرات منفی بر روی سطح مورد نظر نداشت از آن استفاده نمائید.

نه تنها پس از استفاده از نانوسیل نیاز به آبکشی وجود ندارد بلکه علی رغم سایر ضدعفونی کننده ها توصیه می گردد، به علت داشتن خاصیت مهار کنندگی میکروبی باقیمانده نانوسیل پس از ضدعفونی آبکشی نگردد.

نیاز به راهنمایی دارید؟ همین الان تماس بگیرید!