تیم ما

ما توي اين ده سال ده نفر رو تونستيم دور هم جمع کنيم. (يادي کنيم از دوستاني که از جمع ما رفتند و ما به همشون که خدا رو شکر زنده هم هستن مي گيم خدا بيامرز !) الان هم با يه حساب سرانگشتي حدود ده نفريم که ميشن تقريبا 25 نفر!! (تعجب نداره ! همه ازدواج کردن، بعضي ها بچه هم دارن !) اين ده نفر غير از کار شرکتمون، هنرهاي ديگه اي هم دارن : از ساختمون سازي بگيريد تا طراحي سايت ! (راستي ما کلا در خدمتيم ؛ مثلا اگه زعفرون فروشي آشنا هم تو مشهد خواستيد با ما تماس بگيريد ! )