اخبار

۲۲ فروردین

موفقیت شرکت دانش بنیان کیتوتک در تولید محصولات بندآورنده خون

محصولات بند آورنده ی خونریزی شرکت کیتوتک از پلیمرهای زیستی طبیعی بر پایه سلولز تهیه گردیده اند و موجب تسریع توقف خونریزی های شریانی، وریدی و مویرگی در تروماها، اعمال جراحی، کاتترهای آنژیوگرافی، دندانپزشکی، خونریزیهای بینی و دهان و دندان،ختنه، برش های تروماتیک پوست و مشکلات دیالیزی و عروقی می گردند. در نتیجه این محصولات […]