بیمارستان تامین اجتماعی فارابی

توضیحات تکمیلی

بیمارستان تخصصی فارابی با 202 تخت فعال ومساحت زیربنای 24000 متر مربع توسط سازمان تامین اجتماعی از مخابرات خریداری شـد وتوسط موسسه املاک ومستغلات تحت نظر مدیریت درمان خراسـان تکمیل گردیـد . تجهیز این بیمارستــان را شرکت اوزان از شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی عهده دار بوده است
سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2000 در این بیمارستان مستقر شده است. سیستم مدیریت یکپارچه مشتمل بر 3 استاندارد بین المللی(مدیریت کیفیت ، استاندارد مدیریت محیط زیست و استاندارد مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی) نیز مستقر شده است .: خدمات بستری بخش جراحی عمــومی ـ بخش ارولوژی ـ بخش گوش وحلق وبینی ـ بخش چشم ـ بخش ارتوپـــدی ـ بخش سی سی یو ـ بخش جراحی مغزواعصاب ـ بخش قلب ـ آی سی یو واورژانس
خدمات سرپایی پزشک عمومی – تزریقات و پانسمان
درمانگاههای تخصصی کلینیکهای گوش و حلق وبینی ، چشم ، ارولوژی ، ارتوپدی ، جراحی مغزواعصاب ، جراحی عمومی ، قلب ، داخلی ، کودکان ، پزشک عمومی و بیهوشی
خدمات پاراکلینیک آزمایشگاه( مرکزی واورژانس ) ـ رادیولوژی ـ سونوگرافی ـ MRI-اکوکاردیوگرافی – داروخانه ـ فیزیوتراپی ـ سی تی اسکن ـ ادیومتری – تست ورزش-آندوسکوپی
در این مرکز سامانه نوبت دهی تلفنی برای درمانگاه تخصصی با شماره تلفن 8833060 قابل استفاده بیمه شدگان محترم می باشد .

  • تاریخ: فروردین 97
  • مشتری: بیمارستان تامین اجتماعی فارابی
  • دسته: